Diagnostyka chorób oczu

Zajmuję się diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami narządu wzroku.

Świadczę usługi w zakresie specjalistycznych konsultacji okulistycznych, rozpoznawania oraz leczenia zachowawczego chorób oczu.

Specjalizuję się w okulistyce dziecięcej, natomiast przyjmuję pacjentów w różnym wieku, zarówno młodzież jak i osoby dorosłe.

Na badanie okulistyczne należy zgłosić się z dzieckiem w każdym przypadku, jeśli zauważymy jakiekolwiek nieprawidłowości dotyczące wzroku, bez względu na wiek dziecka, począwszy od urodzenia.

Wskazane są profilaktyczne wizyty kontrolne, sprawdzające prawidłowy rozwój widzenia i wykluczające wady wzroku.
Na wizytę w gabinecie okulistycznym powinniśmy udać się szczególnie w przypadku:

  • dzieci urodzonych przedwcześnie, które wymagają badania dna oczu ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia u nich retinopatii wcześniaczej
  • noworodków poddawanych fototerapii z powodu podwyższonych poziomów bilirubiny,
  • niemowląt którym ropieją, łzawią oczy,
  • dzieci z podejrzeniem zeza,
  • dzieci, u których występuje oczopląs lub inne zaburzenia ruchomości gałek ocznych,
  • pacjentów po urazach oczu,
  • dzieci i młodzieży zgłaszających pogorszenie widzenia ,bóle oczu lub głowy.

Pani doktor siedząca w gabinecie