Badanie kierowców- pozwolenia na broń

W moim gabinecie przeprowadzam badania okulistyczne dla:

  • osób ubiegających się o posiadanie broni i wydanie licencji,
  • kierowców i kandydatów na kierowców,
  • badania z zakresu medycyny pracy: wstępne, okresowe i kontrolne.

Wystawiam stosowne zaświadczenie lekarskie.

badanie lekarskie